نبض صنعتـــ و درمــان شهــر راز

درباره مــا

محــــصولات و خــدمات

فروش و تعمیر تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

محصولات

مقالاتــــ و دانستنی هـــا

علل شیوع سکته

بررسی سکته مغزی

علل شیوع سکته

بررسی سکته مغزی

ادامــه..

تجهیزات پزشکی

روشهای حفظ و نگهداری و مراقبت از تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی

روشهای حفظ و نگهداری و مراقبت از تجهیزات پزشکی

ادامــه..

تناسب قد و وزن

نحوه محاسبه وزن متناسب با قد شما

تناسب قد و وزن

نحوه محاسبه وزن متناسب با قد شما

ادامــه..

همکــــاران مــا