فشار سنج
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 5 تیر 1397
    
بازدید: 396
    
زبان : فارسی
    

تعمير ، عيب يابي و کاليبراسيون فشارسنج

يکي از پر مصرف ترين تجهيزات پزشکي فشارسنج ها مي باشند. کاربرد معمول آن تشخيص فشار خون است. به طور کلي سه نوع فشار سنج داريم. شما در اين مطلب نحوه تست، عيب يابي ، تعمير و کاليبراسيون انواع فشار سنج ها را به طور کامل آموزش مي بينيد.

بيشتر فشارسنج ها يک ثابت زماني دارند که به انـدازه کـافي طولاني است. حساسيت، خطي، و هـيستـرزيـس پـارامتـرهـايـي هستنـد کـه در کـاليبـره کـردن بـايـد مـورد تـوجـه بـاشـنـد. در ايـن مـبدل ها سـنـســور تـحــت يـک آزمـايـش در مـقـابـل نـيـروي اسـتــانــدارد NIST کــالـيـبــره مــي شــود. يــک فـشـار هيدروليک براي ايجاد نيرو براي کاليبراسيون به کار مي رود.

به منظور کاليبراسيون فشارسنج ها و بيان دقيق خـروجـي آن هـا بـا واحدهاي استاندارد فشار، از روش هاي مختلف کاليبراسيون استفاده مي شود. يکي از اين روش ها استفاده از سامانه کاليبراسيون مـقـايـسـه اي اسـت. در ايـن روش بـا ايجاد شرايط مساوي براي فشارسنج تحت بررسي و فشارسنج مــرجــع و بــا مـقــايـســه خــروجــي آن هـا عـمـلـيـات کاليبراسيون انجام مي شود.

بـه طـور معمـول از فشـارسنـج هـاي اوليـه و بـا صـحـت بـالابـه عـنـوان فـشـارسـنـج مـرجع استفاده مـي‌شـونـد. بـراي ايـن منظور و براي پوشش کليه گستره‌هاي خلا مورد استفاده در سامانه واسنجي موجود از فشارسنج هاي پيزو خازني و کاتد گرم استفاده مي شود.

فشارسج با توجه به کاربرد وسيعي که در مراکز درمـــانـــي و تـشـخـيـصـــي دارد، عـمــومــا بــه لـحــاظ کاليبراسيون دچار مشکل مي شود .

بــه طـو کلـي و جـداي از نـوع سيستـم سنجـش فشاري که در آن به کار رفته است، از سه قسمت تشکيل شده است :

- کاف که شامل يک روکش پارچه اي و يک تيوب جهت ايجاد فشار مناسب براي بسته شدن شريان است.

- پـمـپـي جـهـت ايـجـاد فشار مثبت مناسب در کاف

- سيستمي جهت سنجش و نمايش فشار خون بيمار

کاف فشارسنج ها در دو نوع کلي براي سنجش فشار خون نوزادان و بزرگسالان طراحي و عرضه مي شود.

بـه لحـاظ نـوع سيستم سنجش و نمايش فشار خون سه نوع مختلف در بازار موجود است.

- فشارسنج هاي جيوه اي : در اين فشارسنج ها يـک مـانـو متر جيوه اي براي سنجش فشار خون بيمار به کار رفته است و به لحاظ دقت در سنجش، دقيق ترين نتايج را ارائه مي دهد.

- فشـارسنـج هـاي عقـربه اي: معمول ترين و پر‌مصرف ترين نوع موجود در مراکز درماني است و در صورتي که به طور منظم کاليبره و تنظيم شود ، از دقت نسبي خوبي نيز برخوردار است.

- فشارسنج هاي ديجيتال: اين فشارسنج ها از يـک سيستـم ديجيتـال جهـت سنجش فشار خون بيمار بهره مي برند و در دو نوع زير به بازار عرضه شـده اسـت. در نـوع اول تنهـا نمـايشگر و سيستم سنجش فشار ديجيتال بوده و باقي سيستم منوال ( دستي ) است. در نوع دوم کليه اعمال مربوط به سنجش فشار اعم از پمپ هوا و پر و خالي کردن هـواي داخـل کاف و نيز اندازه گيري فشار خون بيمار به طور کاملا اتوماتيک انجام مي شود. در هر دو نوع مقداري حافظه جهت ذخيره نتايج حاصل از سنجش فشار خون بيمار پيش بيني شده است.

استفاده بهينه از فشارسنج

- بــه هـنـگــام عــدم استفـاده از فشـارسنـج هـاي جيوه‌اي حتما شير مربوط به جيوه آن را ببنديد.

-از ضــــربــــه زدن بــــه مــــانـــومــتـــرهـــاي انـــواع فشارسنج ها خودداري کنيد.

-در صــورتــي کــه مــي خــواهـيــد بـراي مـدت طولاني از فشارسنج جيوه اي استفاده نکنيد وآن را کـنـار بگذاريد، حتما باطري آن را از داخلش در بـيـاوريد. درضمن در اين نوع فشارسنج حتما از باطري هاي مرغوب و تازه استفاده کنيد.

براي اينکه يک وسيله را کاليبره و يا تنظيم نماييم ، نياز به يک استاندارد و يا يکدرجه بندي پايه براي سنجش کميت مورد نظر داريم . در مورد فشارسنج عقربه اي بهترين وسيله يک فشارسنج جيوه اي است که سطح جيوه آن در حالت بدون باد شدگي در مقابل عدد صفر باشد .

روش کاليبراسيون به وسيله فشارسنج جيوه اي:

روش کار بسيار ساده ولي کار آمد است . کافي است که شما فشارسنج جيوه اي را تا حد مناسبي مثلا 200 ميليمتر جيوه باد کنيد . آنگاه پوار هواي آن را با احتياط باز نموده و به جاي آن مانومتر عقربه اي مورد نظر را متصل کنيد به نحوي که هواي داخل کاف خارج نشود . درجه اي که هر دو فشارسنج نمايش مي دهند بايد يکي باشد .
‌عيب يابي ورفع عيب:

-در فـشـارسـنـج هـاي غير ديجيتال پس از باد شدن کاف ، عقربه يا سطح جيوه ثابت نمي ماند :

الف- واشر شير پوار (پمپ) خراب است.

ب- پوار نياز به سرويس دارد.

پ- تيوب کاف سوراخ است.

ت-لوله هاي اتصال سوراخ شده اند.

-در فشـار سنـج جيـوه اي به هنگام باد کردن کــاف سطـح جيـوه پـس از مقـداري بـالا آمـدن در مانومتر شروع به جوشيدن و سر رفتن مي کند:

مـيـزان جـيـوه مـوجـود در مـخزن جيوه کمتر از ميزان استاندارد است.

-در فـشـارسـنـج هـاي ديـجـيتال خطاي کاف مشاهده مي شود:

الف – کاف را به خوبي و محکم نبسته ايد.

ب- کاف سوراخ است.

پ- يکي از اتصالات نشتي دارد.

-در فشارسنج عقربه اي فشار نشان داده شده صحيح نيست:

الف – عقربه مانومتر بر روي صفر آن قرار ندارد.

ب- مانومتر خراب است

 

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.